• http://www.drukkerijvanark.nl/wp-content/uploads/overons_1.png
  • http://www.drukkerijvanark.nl/wp-content/uploads/overons_2.png
  • http://www.drukkerijvanark.nl/wp-content/uploads/overons_3.png
  • http://www.drukkerijvanark.nl/wp-content/uploads/overons_4.png
  • http://www.drukkerijvanark.nl/wp-content/uploads/overons_5.png

MVO (milieu)

Voor Drukkerij G. van Ark is milieuverantwoord ondernemen een must en daarom een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Wij voldoen natuurlijk aan de eisen die de milieuwetgeving stelt en daarnaast zijn we dagelijks alert op mogelijkheden om de milieubelasting te verlagen.

Zo drukken we bij voorkeur op FSC of PEFC gecertificeerd papier.  Zowel FSC als PEFC zijn consumentenkeurmerken voor goed bosbeheer. FSC staat voor “Forest Stewardship Council” ofwel “Raad voor goed bosbeheer”. PEFC staat voor “Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes” ofwel “Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen”

Deze twee systemen bestrijken samen het grootste deel van het totale gecertificeerde bosoppervlakte ter wereld. Beide keurmerken staan op hun eigen manier voor gecontroleerde bosbouw op ecologische, economische en sociale grondslagen. Pas wanneer door een “Chain of Custody” (gesloten keten) gegarandeerd is dat de basis van een product uit een gecertificeerd bos komt, mag dat product het keurmerk dragen.